Справжня кава повинна бути чорною як ніч, солодкою як гріх, гарячою як кохання і міцною як дружба.

Поціновувач кави

Екстракцiя

Кавовий порошок вступає у контакт з водою i наступає вiдповiдальний етап приготування напою - екстракцiя. Ароматичнi речовини екстрагують вiдразу ж, смаковi компоненти - повiльнiше. А смак i аромат кави саме i залежать вiд кiлькостi ароматичних i смакових речовин, що перейшли в напiй внаслiдок взаємодiї меленої кави з водою.

Хороша мiцна кава мiстить найбiльший відсоток розчинних речовин. Однак сказано це дещо невизначено, i потрiбно визначити бiльш точно, що розумiється пiд цими словами. Наприклад, колумбiйськау каву вважають мiцною. Водночас сильно обсмаженi зерна кави будь-якого сорту дозволяють отримати напiй, який назвуть мiцним тiльки тому, що вiн гiркий. То про що ж йдеться?

Експерти з питань кави вважають, що горнятко чудової кави виходить тiльки у тому випадку, коли 19 % маси кавового порошку екстрагувалося у напiй. При виконаннi цiєї умови, в горнятку кави на 98,75% води припадатиме 1,25% розчинених у нiй речовин. Згаданi 19% - це оптимальна кiлькiсть. Мiру екстракцiї можна довести ледве чи не до 50%, але кава вiд цього смачнiшою не стане, навпаки, вона надбає гiркоти. А ось при екстракцiї меншiй за 19 % кава вийде слабою.

Вже було згадано, що швидкiсть екстракцiї залежить вiд багатьох чинникiв, i передусiм вiд температури: оптимальна коливається в межах 93-96°С. Про спiввiдношення мiри помолу i часу екстракцiї говорилося вище. Залежить екстракцiя i вiд характеру зiткнення води з кавовим порошком. Iнодi порошок спливає на поверхню води. Допускати цього не можна, оскiльки вода i порошок повиннi бути добре перемiшанi. I, нарештi, екстракцiя залежить вiд спiввiдношення мiж кiлькiстю кави i води. Мiра помолу, пропорцiї мiж кiлькiстю кавового порошку i води повиннi залишатися сталими для способу приготування кавового напою, який Ви обрали. Це основна формула успiху! Не можна довiльним образом змiнювати рекомендованi або ті котрі Ви виявили самі.

Наприклад, якщо Вам з якихось причин необхiдно приготувати слабшу каву, не намагайтеся збiльшувати у звичнiй для Вас пропорцiї кiлькiсть води. Якщо води виявиться дуже багато, у нiй можуть розчинитися небажанi елементи, що мiстяться у кавовому порошку, оскiльки змiнилися умови екстракцiї. Для отримання горнятка гарячої води. Це дасть змогу зберегти баланс мiж мiцнiстю кави, смаком i ароматом.

Як з'ясувати потрiбнi пропорцiї? Для початку скористайтеся готовими рекомендацiями i пристосуйте їх до свого смаку. Оберiть раз i назавжди мiру помолу, кiлькiсть кавового порошку i води. Запам'ятайте: багато кави не означає смачнiше! При високiй концентрацiї аромат i смак напою важче зауважити, оскiльки буде переважати гiркий смак.